อินทรีมอร์ตาร์ 36

อินทรีมอร์ตาร์ 36

ปูนขัดมันผิวแกร่ง

ผงซีเมนต์เพิ่มความแกร่งพื้นผิวคอนกรีต ชนิดไม่ผสมโลหะ ใช้งานโดยการหว่านโปรยลงบนผิวหน้าคอนกรีตสด และขัดจนเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้น ทำให้พื้นผิวคอนกรีตมีความแน่นทึบเรียบ ได้พื้นผิวคอนกรีตที่มีความทนทานต่อการขัดสีจากการใช้งาน ทนต่อการสึกกร่อนและลดปัญหาการเกิดฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีต

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานพื้นอุตสาหกรรม พื้นศูนย์กระจายสินค้า ที่มีการสัญจรและขัดสีปานกลางถึงสูง

สีพื้น

สีจริงที่ได้อาจมีความแตกต่างจากภาพเนื่องจากสภาวะการขัด ปริมาณที่ใช้ สีพื้นของคอนกรีต เป็นต้น

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ อินทรีมอร์ตาร์ 36
ชั้นคุณภาพตามระยะสึกหรอสูงสุด
Class AR2
ระยะสึกหรอสูงสุดที่อายุ 7 วัน
< 0.2 มิลลิเมตร
ความแข็งแรงของผิวคอนกรีตที่อายุ 7 วัน Mohs Scale
7 - 8

หมายเหตุ : ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 25 กิโลกรัม ปริมาณ 3-4 กิโลกรัม/ตารางเมตร สำหรับพื้นที่มีการใช้งานปานกลาง หรือ 4-5 กิโลกรัม/ตารางเมตร สำหรับพื้นที่มีการใช้งานหนัก

  1. พื้นคอนกรีตสด
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 36 โรยปูนโรยปูนขัดมันผิวแกร่ง 3-5 กก. ต่อ ตร.ม.