อินทรีมอร์ตาร์ 70

อินทรีมอร์ตาร์ 70

ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ สำหรับเกร้าท์ช่องรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

เหมาะสำหรับเกร้าท์ช่องรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป และเทเข้าแบบซ่อมงานคอนกรีต

ลักษณะการใช้งาน

อินทรีมอร์ตาร์ 70 ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ สามารถเทที่ความหนา 10 ถึง 100 มิลลิเมตร สำหรับเกร้าท์ช่องรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป เทเข้าแบบซ่อมงานคอนกรีต

คุณลักษณะพิเศษ

  • ไหลเข้าเติมเต็มช่องรอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปได้ดี
  • ไม่เกิดการหดตัว
  • ไม่มีการเยิ้มน้ำ
  • เนื้อละเอียด เทช่องแคบความหนา 10 มิลลิเมตรได้
  • รอยต่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปมีความแข็งแรงทนทาน
  • ก่อกำลังต้นได้เร็วถึง 12 ชั่วโมง
  • ไม่เป็นพิษ และไม่ก่อให้เกิดสนิม

คุณสมบัติ

ข้อมูลการทำงาน อินทรีมอร์ตาร์ 70
ปริมาณบรรจุ
25 กก.
สัดส่วนน้ำต่อปริมาณปูนเกร้าท์ ที่สภาวะไหลได้ (Flowable)
3.50-4.00 ลิตรต่อถุง
ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อการใช้น้ำ 292.5 ลิตร
ประมาณ 78 ถุง
ความหนาแน่นผง
ประมาณ 1.50 กก./ลิตร
ความหนาแน่นเปียก (ผสมน้ำ 15%)
ประมาณ 2.25 กก./ลิตร
ปริมาณน้ำ % ค่าการไหล (วินาที) การเยิ้ม (%) การรับแรงอัด (กก./ซม.2) / ASTM
 
JHS 312 (J-14 Funnel)
ASTM C 232
12 ชม.
1 วัน
3 วัน
7 วัน
28 วัน
14%
< 12
0
> 170
> 300
> 350
> 450
> 550
15%
< 12
0
> 150
> 250
> 300
> 400
> 500
16%
< 10
0
> 120
> 200
> 250
> 350
> 450

หมายเหตุ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 25 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 3.75 ลิตร ประมาณ 78 ถุงได้ปริมาณการใช้งาน 1 ลูกบาศก์เมตร

+
=
  1. คอนกรีตสําเร็จรูป
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 70 ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ สําหรับเกร้าท์ช่องรอยต่อแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป