ผนังสำเร็จรูป

ผนังสำเร็จรูป

INSEE SUPERBLOCK Panel G4|G6

ผลิตจาก ปูนซีเมนต์ + ทราย + ปูนขาว + สารกระจายฟองอากาศ เสริมแรงด้วยเหล็กข้ออ้อยขนาด 4 - 6 มิลลิเมตร และผ่านการอบไอน้ำแรงดันสูงที่ยาวนานกว่า 14 ชม.

ความแข็งแกร่งจากการเกิดผลึกคริสตัลของแคลเซี่ยมซิลิเกตนับล้านๆชิ้นร่วมกับเหล็กเสริม ทำให้แผ่นพาแนลเกิดความแข็งแรงทนทานมากขึ้น และเกิดความปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย

ขนาด & มิติ

s_block.png
Block
 
 • ความสูง 20 ซม.
 • ความยาว 60 ซม.
 • ความหนา 7/12.5/15 ซม.
m_block.png
Lintel
 
 • ความสูง 30 ซม.
 • ความยาว 60 ซม. ถึง 5 เมตร
 • ความหนา 5/7.5/9/10 ซม.
l_block.png
Lanel
 
 • ความกว้าง  60 ซม.
 • ความยาว 3 เมตร ถึง 4.8 เมตร
 • ความหนา 9/12/14 ซม.
ขนาด/ ชนิด/ ความหนาแน่น ปริมาณที่ใช้ (ต่อ ตร.ม.) ปริมาณที่ใช้ (ต่อ ตร.ม.)
G4
20 x 60 x 5 ซม. 8.33 ก้อน 1.4 - 1.6 กก.
20 x 60 x 7 ซม. 8.33 ก้อน 1.9 - 2.1 กก.
20 x 60 x 7.5 ซม. 8.33 ก้อน 2.0 - 2.5 กก.
20 x 60 x 8 ซม. 8.33 ก้อน 2.2 - 2.6 กก.
20 x 60 x 9 ซม. 8.33 ก้อน 2.5 - 3.0 กก.
20 x 60 x 10 ซม. 8.33 ก้อน 2.7 - 3.2 กก.
20 x 60 x 12.5 ซม. 8.33 ก้อน 3.5 - 4.0 กก.
30 x 60 x 7.5 ซม. 5.55 ก้อน 1.7 - 2.0 กก.
30 x 60 x 8 ซม. 5.55 ก้อน 1.8 - 2.1 กก.
30 x 60 x 9 ซม. 5.55 ก้อน 2.0 - 2.5 กก.
G4 GOLD
20 x 60 x 7 ซม. 8.33 ก้อน 1.9 - 2.1 กก.
20 x 60 x 7.5 ซม. 8.33 ก้อน 2.0 - 2.5 กก.
20 x 60 x 10 ซม. 8.33 ก้อน 2.7 - 3.2 กก.
30 x 60 x 7.5 ซม. 5.55 ก้อน 1.7 - 2.0 กก.
 • ราคาสินค้าตามข้างต้น ใช้เฉพาะโครงการที่สั่งซื้อเงินสด ตั้งแต่ 144 ตร.ม. ขึ้นไป
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ใช้ราคานี้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทับหลังสำเร็จฯ ใช้ในกรณีไม่ได้หล่อเอ็น คสล. รอบวงกบประตูหน้าต่าง
มาตรฐาน มอก. 1505-2541 ชั้นคุณภาพ 4

ตารางเปรียบเทียบ

ขนาดอิฐ ความหนาแน่น
( kg/m 3 )
แรงอัด
( kg/cm 2 )
แรงดัด
( kg/cm 2 )
อิฐมวลเบาอบไอน้ำ G 6 800 75 22.5
อิฐมวลเบาอบไอน้ำ G 4 700 50 15
อิฐมวลเบาอบไอน้ำ G 2 500 25 7.5
อิฐมวลเบาอบไอน้ำ 900 35 10.5
อิฐมอญ 1800 35 10.5
อิฐบล็อก 1950 30 9

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตร

รายการ INSEE SUPERBLOCK G4
หนา 7.5 ซม.
อิฐมอญ ข้อได้เปรียบเทียบเมื่อใช้
INSEE SUPERBLOCK G4
ราคา 210 บาท
ขนาด 20 X 60 X 7.5 cm. (8.33 ก้อน/ ตร.)
(ราคาขนส่งในกรุงเทพฯ และปริมณทล)
60 บาท
ใช้ปริมาณ 100-130 ก้อน/ตร.ม.
0.35-0.80 สต./ก้อน
ทำงานรวดเร็วเร็วกว่า 2-3 เท่าตัว
ที่เป็นผนังทึบไม่มีช่องเปิด
ปูนก่อ 11 บาท
ใช้ก่อความหนาที่ 2-3 มม. (50 กก./ถุง)
ก่อได้ที่ 20-25 ตร.ม. (ปูนกาวพิเศษ)
40 บาท
ใช้ปูนผสมมือ (เสียเวลาในการทำงาน)
และแรงงานคน
ประหยัดปูนก่อกว่าและไม่ทำให้
โครงสร้างรับน้ำหนักเกิน
ความจำเป็นในระยะยาว
ปูนฉาบ 70 บาท
ปูนฉาบสำเร็จรุปมวลเบา
(รวมฉาบ 2 ด้านหนา 1-1.5 ซม.)
100 บาท
ใช้ปูนผสมมือ (เสียเวลาในการทำงาน)
ต้องฉาบหนา 2-2.5 ซม. (รวม 2 ด้าน)
ประหยัดปูนก่อกว่าและไม่ทำให้
โครงสร้างรับน้ำหนักเกิน
ความจำเป็นในระยะยาว
ค่าแรง/ฉาบ 120 บาท
(สามารถใช้แรงงานทั่วไปได้) ทางบริษัทฯ
มีทีมงานสาธิตบริการทั่วประเทศ
120 บาท
ไม่มีทีมงานบริการและสาธิต
มีทีมงานสาธิตในการให้บริการ
ทั่วประเทศและทีมตรวจสอบ
คุณภาพที่คอยให้คำปรึกษา
ในด้านเทคนิคการทำงาน
ค่าเสาเอ็น
ทับหลัง
พื้นที่ไม่เกิน 9 ตร.ม. (3x3 ม.)
หรือถ้าใช้ block ที่มีความหนาตั้งแต่ 9.0 ซม.
ขึ้นไปสามารถใช้ทับหลังสำเร็จรูปของ
INSEE SUPERBLOCK ทำให้ไม่เสียเวลาหล่อแบบ
40 บาท/ ตร.ม.
ต้องทำทับหลังทุกๆ 6 ตร.ม.
สามารถลดขั้นตอนการทำงานลงได้
ทำให้งานเสร็จเร็วกว่ากำหนดที่ตั้งไว้
ค่าสูญเสีย
ในการขนส่ง
ลดหนี้ตามความเป็นจริง 10 % (5 บาท / ตร. ม.) สามารถกำหนดต้นทุนที่แน่นอน
รวมค่าของ/ ค่าแรง 471 445  
หมายเหตุ : เทียบจากงานบ้านขนาด 200 ตร. ม. มีพื้นที่ผนัง 350 ตร.ม. 1 หลัง และไม่ร่วมค่าใช้จ่ายที่กลับมาซ่อมงานของอิฐมอญ

จุดเด่นของอิฐมวลเบา

INSEE SUPERBLOCK

เป็นผนังทนไฟ
ได้ถึง 4 ชม.
เบากว่าอิฐมอญถึง 2 เท่า
ช่วยให้ประหยัดโครงสร้างลงได้
กันเสียงได้ดีกว่าอิฐมอญ
ปราศจากเสียงก้อง
มีความแข็งแรงและรับแรงอัด
ได้มากกว่าอิฐมอญ
เลื่อยตัดแต่งได้ง่าย
ก่อได้รวดเร็วกว่าอิฐมอญ 3 เท่า
เป็นฉนวนกันความร้อน
ได้ดีกว่าอิฐมอญ 6 เท่า
กันความร้อนในฤดูร้อน
ได้ดีกว่าอิฐมอญ 6 เท่า
ผลิตด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม
แต่ละก้อนมีขนาดเท่ากัน
ไม่มีปัญหาแตกร้าวของปูนฉาบ
ลดปริมาณปูนฉาบ 6 เปอร์เซนต์

วัสดุ - อุปกรณ์

ปูนฉาบเบอร์ 13
ปูนก่อเบอร์ 23
เกรียงใสปรับระดับ
เกรียงใสกระดาษทราย
เลื่อย
พายกวนปูน
เกรียงก่อ
ค้อนยาง
เหล็กเซาะร่อง
หมวกป้องกัน

ขั้นตอนการทำงานกับ INSEE SUPERBLOCK

ขั้นตอนการก่อ
 
1
 
 • ผสมปูนก่ออิฐมวลเบาอินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 23 ตามอัตราส่วนผสม ที่ระบุไว้ด้านหลังถุงโดยใช้พายกวนปูน ใส่สว่าน ตีให้เนื้อปูน แตกเหลวเป็นครีม
2
 
 • ใช้เกรียงก่อบล็อกมวลเบา ตักปูนที่ผสมแล้ว มารูดที่สันก้อนบล็อกทั้ง 2 ด้าน
3
 
 • รูดปูนบนสันบล็อกทุกแนวก่อ ก่อนนำบล็อกมาวางทับ โดยการก่อต้องวางแนวสลับก้อน ไม่น้อยกว่า 10-15 ซม.
4
 
 • ใช้ค้อนยางในการเคาะปรับระดับก้อนเพื่อให้แนวการก่อบล็อกยึดติดแน่น เนื้อปูนกระจาย เต็มหน้าสัมผัสก้อนบล็อก ไม่เป็นโพรง.
ขั้นตอนการฉาบ
 
5
 
 • ผสมปูนเค็มแข็ง ทำปุ่มระดับที่ผนังก่อนการฉาบ 1-2 วัน
 • ความหนาของเนื้อปูนฉาบไม่ควรเกิน 1.5 ซม.
6
 
 • ผสมปูนฉาบอินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 13 ตามอัตราส่วนผสมที่ระบุด้านหลังถุง โดยการผสมต้องใช้ไม้ในการผสม หรือผสมไว้ในกระบะปูน
7
 
 • ฉีดน้ำที่ผนังให้ชุ่มแล้วฉาบด้วยปูนฉาบอินทรีมอร์ตาร์ แมกซ์ เบอร์ 13
 • ในกรณีการฉาบผนังหนาเกิน 1.5 ซม. หรือ 15 มม. ควรแบ่งการฉาบ 2 ครั้ง คือฉาบหน้าลายทิ้งไว้ 1 คืน แล้วจึงฉาบหน้าจริง
8
 
 • ใช้สามเหลี่ยมปาดปูน แต่งผิวหน้าของปูนฉาบให้เรียบ แล้วจึงทำการปั่นหน้าลงฟองน้ำ
 • ใช้สามเหลี่ยมปาดปูน แต่งผิวหน้าของปูนฉาบให้เรียบ แล้วจึงทำการปั่นหน้าลงฟองน้ำ

โรงงานราชบุรี

บริษัท  อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

133  หมู่ 9  ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  70000

โทรศัพท์ : (032) 391-223-5 แฟกซ์ : (032) 391-226-7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555175379

สาขาที่ : 00002

โรงงานสิงห์บุรี

บริษัท  อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

9/1 หมู่ที่ 11  ต.บางระจัน  อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี  16150

โทรศัพท์ : (036) 816-331-4 แฟกซ์ : (036) 816-335

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105555175379

สาขาที่ : 00001