Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG, NĂNG LƯỢNG, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN TẠI VIỆT NAM

Siam City Cement (Việt Nam) Ltd cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh phù hợp với các nguyên tắc phát triển bền vững. Điều này đạt được thông qua một quá trình cải tiến liên tục về Quản lý Chất lượng, Môi trường, Năng lượng, Sức khỏe và An toàn thông qua việc sử dụng các hệ thống quản lý hiệu quả.

Phát triển bền vững là cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi bao gồm bộ ba trụ cột: tăng trưởng kinh tế, hiệu suất môi trường và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi cam kết không ngừng cải thiện hiệu quả về môi trường và năng lượng cũng như đóng góp tích cực cho môi trường và xã hội. INSEE hoạt động kinh doanh theo cách tạo ra một môi trường lành mạnh và an toàn cho tất cả các bên hữu quan (nhân viên, nhà thầu, cộng đồng và khách hàng) được xây dựng trên nền tảng văn hóa đảm bảo sự an toàn.

Hon-Chong-cement-plant.jpg
 
 

Nguyên tắc 1: Tuân thủ hệ thống quản lý

 •  

  Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe để cải tiến liên tục hiệu quả hoạt động và tích cực quản lý những rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

 •  

  Tuân thủ luật pháp, quy định, các yêu cầu trong ngành công nghiệp và của Công ty.

 •  

  Đảm bảo thông tin sẵn sàng và các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu của chúng ta.

Nguyên tắc 2: Hành động vì Sức khỏe và An toàn

 •  

  Thực hiện hoạt động kinh doanh hướng đến mục tiêu không tổn hại.

 •  

  Cung cấp điều kiện làm việc an toàn, lành mạnh và ổn định cho nhân viên, nhà thầu và khách thăm quan khi đến nhà máy.

 •  

  Đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu của Chính sách An toàn & Sức khỏe của Tập đoàn INSEE.

Nguyên tắc 3: Hành động vì Môi trường và Năng lượng

 •  

  Đánh giá và đo lường những tác động môi trường, liên tục cải tiến quá trình, công cụ, năng lực và khuyến khích những thực nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực. Chúng ta khuyến khích phân tích những tác động theo vòng đời sản phẩm và giải pháp (bao gồm: kiểm soát phát thải, biến đổi khí hậu, nước, phục hồi/cải tạo mỏ, đa dạng sinh học và các tác động đến cộng đồng địa phương).

 •  

  Tái sử dụng, thu hồi và/hoặc tái chế phế liệu trong quá trình sản xuất nếu khả thi, giảm thiểu phát sinh chất nguy hại và chất thải khác.

 •  

  Hỗ trợ việc mua sắm các sản phẩm, dịch vụ có hiệu suất năng lượng cao và thiết kế cải tiến hiệu quả năng lượng.

 •  

  Thiết kế và theo dõi mức tiêu thụ năng lượng (điện, nhiệt), phân tích công nghệ năng lượng tái tạo và các giải pháp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Nguyên tắc 4: Hướng đến khách hàng

 •  

  Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

 •  

  Thúc đẩy việc thiết kế an toàn và có trách nhiệm, sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bền vững có chất lượng cao, và sáng tạo và bền vững một cách an toàn và có trách nhiệm.

Nguyên tắc 5: Quan hệ với các bên hữu quan

 •  

  Chủ động và Tích cực tham gia và trao đổi cởi mở với các bên liên hữu quan về các vấn đề liên quan đến chất lượng, môi trường, năng lượng, sức khỏe và an toàn.