Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

XÂY DỰNG TÍN NHIỆM, NÂNG CAO HIỆU SUẤT.

INSEE Việt Nam cam kết mạnh mẽ để tạo dựng uy tín và lòng tin đối với người tiêu dùng, khách hàng và các đối tác kinh doanh khác. Trong thị trường toàn cầu ngày nay, việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu sẽ đảm bảo chất lượng, sản xuất và kinh doanh bền vững của tổ chức.

Tại INSEE Việt Nam, chúng tôi hoạt động dựa trên các nguyên tắc hệ thống và tiêu chuẩn hóa. Công ty đã áp dụng nhiều tiêu chuẩn và hệ thống quản lý bao trùm toàn bộ vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng của mình. Các tiêu chuẩn và chứng chỉ quan trọng mà chúng tôi hiện đang duy trì và không ngừng phát triển được thể hiện như sau:

 

TIÊU CHUẨN ISO:

 • ISO 9001:2015 Quality Management System (QMS)

 • ISO 14001:2015 Environmental Management System (EMS)

 • ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)

 • ISO 50001:2018 Energy Management System (ENMS)

 • ISO/IEC 17025:2017 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM XANH

 • Công ty xi măng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD)

 • Danh mục sản phẩm vật liệu xây dựng xanh chứng nhận bởi Hội Đồng Công Trình Xanh Singapore (SGBC)

 • Danh mục sản phẩm vật liệu xây dựng xanh chứng nhận bởi Hội Đồng Công Trình Xanh Việt Nam (VGBC)

 • TẢI CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM XANH

AWARDS

 • Top 100 công ty bền vững nhất Việt Nam bởi Hội Đồng Phát Triển Bền Vững Việt Nam – 7 năm liên tiếp.

 • Top 50 Doanh nghiệp Bền Vững.

 • Top 10 thương hiệu uy tín nhất trong ngành vật liệu xây dựng.

 • Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam – 3 năm liên tiếp

 • Giải thưởng Hiệu quả năng lượng, phân khúc Công Nghiệp – 2 năm liên tiếp