Siam City Cement (Vietnam) Limited vietnam

INSEE QUICK CAST

INSEE QUICK CAST

Xi măng dùng cho bê tông đúc sẵn

HẠNG MỤC CHUYÊN DỤNG

 

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI

  • Bê tông có cường độ sớm cho phép tháo ván khuôn sớm.
  • Tối ưu lượng xi măng nhờ IQC cần lượng nước thấp và cho cường độ cao.
  • Chất lượng ổn định, giúp giảm thiểu việc trì hoãn trong quá trình sản xuất.
  • Tăng độ bền cho công trình nhờ hàm lượng kiềm tương đương chứa trong xi măng thấp, giảm rủi ro gây ra phản ứng kiềm cốt liệu trong bê tông.

ĐẶC TÍNH CƠ LÝ CỦA XI MĂNG INSEE QUICK CAST

Tiêu chuẩn TCVN và ASTM sử dụng các phương pháp thử khác nhau nên các giá trị không thể so sánh. Bạn có thể yêu cầu công ty INSEE Việt Nam cấp giấy chứng nhận thử nghiệm sản phẩm xi măng INSEE Quick Cast.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA XI MĂNG

  • Cấu kiện đúc sẵn của công trình hạ tầng (dầm cầu, cọc, cống,…): Xi măng Portland hỗn hợp PCB40 đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 hoặc tiêu chuẩn ASTM C1157 loại HE. Tổng lượng kiềm tương đương (Na2O + 0.658K2O) < 0.6% để tránh các phản ứng kiềm cốt liệu
  • Cấu kiện đúc sẵn cho cao ốc (mặt sàn, dầm, cột,..): Xi măng Portland hỗn hợp PCB40 đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6260:2009 hoặc tiêu chuẩn ASTM C1157 loại HE.