อินทรี ลาเท็กซ์

อินทรี ลาเท็กซ์

น้ำยาประสานคอนกรีตสูตรน้ำ ประเภท Styrene Butadiene Polymer

ใช้เป็นตัวประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ทารองพื้นก่อนเทปรับระดับ ผสมกับปูนทราย(มอร์ตาร์)เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ หรือใช้เป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีตเพื่อเพิ่มความทนทานของคอนกรีต ด้วยคุณสมบัติพิเศษของโพลิเมอร์จะช่วยเพิ่มความแข็งแรง และคุณสมบัติการกันซึมของคอนกรีตให้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการใช้งาน

ใช้แปรงทา เกรียงฉาบ หรือเครื่องพ่นทับโครงสร้างคอนกรีตหรือผิวปูนฉาบ เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม โดยต้องทาอย่างน้อย 2 ชั้นและให้มีความหนา 1- 2 มิลลิเมตร

คุณลักษณะพิเศษ

  • เพิ่มแรงยึดเกาะดีเยี่ยมของผิวคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่ได้ดีเยี่ยม
  • ใช้งานได้หลากหลายทั้งการทาหรือการผสมเพิ่มในมอร์ตาร์หรือ คอนกรีต
  • เพิ่มคุณสมบัติในการฉาบสามารถใช้งานได้ทั้งแนวดิ่งและพื้นที่เหนือศรีษะ
  • เพิ่มคุณสมบัติการทนแรงดึงและแรงดัดของคอนกรีตและมอร์ตาร์
  • ลดการหดตัว ลดการหลุดร่อน ลดฟองอากาศจากผิวคอนกรีตเดิม และลดรอยแตกร้าว
  • เพิ่มความทึบน้ำให้กับมอร์ตาร์ คอนกรีต ทำให้มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของน้ำและสารประกอบประเภทเกลือได้ดียิ่งขึ้น
  • ไม่มีสารพิษตกค้าง้ำ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ อินทรี ลาเท็กซ์
ลักษณะส่วนผสม
ของเหลวสีขาวขุ่น
ปริมาณบรรจุ
แกลลอน 5 ลิตร ถัง 20 ลิตร และถัง 200 ลิตร
ความเป็นกรด - ด่าง
~7
ความถ่วงจำเพาะ
~1.02
ปริมาณของแข็ง
~35%
ปริมาณการใช้งาน
ทารองพื้น 1 ลิตร : พื้นที่ 6 ตารางเมตร แบบไม่ผสมน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

การทารองพื้น : 1 ลิตร ต่อพื้นที่ประมาณ 6 ตารางเมตร แบบไม่ผสมน้ำ โดยทั้งนี้ขึ้นกับสภาพพื้นผิวก่อนทา เช่น ความพรุน การดูดซึมน้ำ การบ่มพื้นผิว เป็นต้น

อินทรี ลาเท็กซ์ น้ำยาประสานคอนกรีต

  1. พื้นคอนกรีตเดิม/ผนังคอนกรีตเดิม
  2. อินทรี ลาเท็กซ์ น้ำยาประสานคอนกรีต
  3. อินทรีมอร์ตาร์ 31/32 ปูนเทปรับระดับพื้น อินทรีมอร์ตาร์ 52/53 คอนกรีตแห้ง อินทรีมอร์ตาร์ 71/72 ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์