กาวยาแนวอินทรี โก

กาวยาแนวอินทรี โก

กาวยาแนว ขนาดร่อง 1-7 มม. สำหรับยาแนวพื้นและผนังทั่วไป

กาวยาแนวชนิดทั่วไป สำหรับขนาดร่อง 1-7 มม. เหมาะสำหรับยาแนวพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับยาแนวกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่มีร่องยาแนว 1-7 มิลลิเมตร

คุณลักษณะพิเศษ

  • ยึดเกาะได้ดีไม่มีหลุดร่อน
  • เนื้อละเอียด เรียบเนียน ไม่แตกร้าว (Anti Crack)
  • ทำความสะอาดง่าย
  • สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • เนื้อแน่นทึบน้ำ

สียาแนว 9 สี

หมายเหตุ : สีจริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีที่แสดงไว้ เนื่องจากการแสดงผลของแต่ละหน้าจอ

ข้อมูลทางเทคนิค กาวยาแนวอินทรี โก
ความหนาแน่นผง
1.1 กิโลกรัม/ลิตร
ขนาดร่องยาแนว
1-7 ม.ม.
ระยะเวลาบ่มเคมี
5 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่มที่ 25 °C)
30 นาที
ควรยาแนวกระเบื้อง หลังจากปูกระเบื้องอย่างน้อย
24-48 ชั่วโมง
หลังยาแนวเสร็จปล่อยให้แห้งก่อนเปิดใช้งาน
24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

กาวยาแนว 1 กิโลกรัม (1 ถุง ) ผสมน้ำสะอาด 0.35 ลิตร หรือ กาวยาแนว 2.6 ส่วนต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน ใช้งานได้พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ : กาวยาแนว 1 ถุงสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ดังแสดงในตาราง

  1. กาวยาแนวอินทรี โก