อินทรีมอร์ตาร์ 21

อินทรีมอร์ตาร์ 21

ปูนก่อทั่วไป

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบด คัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสมและใส่สารเพิ่มคุณสมบัติความอุ้มน้ำ ทำให้ปูนก่อเหนียว มีการยึดเกาะอิฐที่ดี นุ่ม เบามือ มีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่าย ได้ผนังที่แข็งแรง ทนทาน

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานก่อผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก ใช้ก่อได้ทั้งผนังภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มอก. 598-2560 อินทรีมอร์ตาร์ 21
1. ความสามารถในการอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์
> 7.5
> 7.5
2. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล
> 5.0
> 6.0

หมายเหตุ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง เกณฑ์ตามข้อกำหนดในมอก. 598-2560 มอร์ตาร์สำหรับก่อ ชนิด 50

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 7-9 ลิตร ได้พื้นที่ก่ออิฐมอญ 1.3-1.5 ตารางเมตร และคอนกรีตบล็อก 2.5-2.9 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร

+
=

อิฐมอญ

  1. ผนังอิฐมอญ
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 21 ปูนก่อทั่วไป หนา 1-2 เซนติเมตร

คอนกรีตบล็อก

  1. ผนังคอนกรีตบล็อก
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 21 ปูนก่อทั่วไป หนา 1-2 เซนติเมตร