อินทรีมอร์ตาร์ 23

อินทรีมอร์ตาร์ 23

ปูนก่ออิฐมวลเบา

มอร์ตาร์สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบด คัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสมและสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ โดยเฉพาะคุณสมบัติความอุ้มน้ำ และการยึดเกาะอิฐมวลเบาที่ดี มีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะ จัดแนวก่อ ได้ง่าย ได้ผนังที่แข็งแรง ทนทาน

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานก่อผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถใช้ก่อได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มอก. 2706-2559 อินทรีมอร์ตาร์ 23
1. ความสามารถในการอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์
> 90
> 100
2. ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น
นาที
> 60
145 - 200
3. ความต้านทานแรงดึงแยกที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล
> 0.28
> 0.28

หมายเหตุ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง เกณฑ์ตามข้อกำหนดในมอก. 2706-2559 มอร์ตาร์สำหรับก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบา ขั้นคุณภาพ 2

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 14-15 ลิตร ได้พื้นที่ก่ออิฐมวลเบา 25-30 ตารางเมตร ที่ความหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับอิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 เซนติเมตร

+
=
  1. ผนังอิฐมวลเบา
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 23 ปูนก่ออิฐมวลเบา หนา 2-3 มิลลิเมตร