อินทรีมอร์ตาร์ 52

อินทรีมอร์ตาร์ 52

คอนกรีตแห้ง 240 KSC

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็น ปรับระดับพื้นและลานจอดรถที่ต้องการกำลังอัด 240 KSC ทรงลูกบาศก์

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็น ปรับระดับพื้นและลานจอดรถที่ต้องการกำลังอัด 240 KSC ทรงลูกบาศก์

คุณสมบัติ

ข้อมูลการทำงาน อินทรีมอร์ตาร์ 52
ค่ากำลังอัดทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน (กก. ต่อ ตร.ซม.)
210
ค่ากำลังอัดทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน (กก. ต่อ ตร.ซม.)
240

หมายเหตุ : ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 7-8 ลิตร สำหรับการใช้งานที่ 0.025 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณการใช้งานต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ประมาณ 40 ถุง

+
=
  1. อินทรีมอร์ตาร์ 52 คอนกรีตแห้ง เสาเอ็น คานเอ็น
  2. ผนังอิฐ