อินทรีมอร์ตาร์ 53

อินทรีมอร์ตาร์ 53

คอนกรีตแห้ง 280 KSC

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็น ปรับระดับพื้นและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็น ปรับระดับพื้นและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์

คุณสมบัติ

ข้อมูลการทำงาน อินทรีมอร์ตาร์ 53
ค่ากำลังอัดทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน (กก. ต่อ ตร.ซม.)
210
ค่ากำลังอัดทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน (กก. ต่อ ตร.ซม.)
240

หมายเหตุ : ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 7-8 ลิตร ได้ปริมาตร 0.025 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณการใช้งานต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ต่อการใช้น้ำ 320 ลิตร ประมาณ 40 ถุง

+
=
  1. พื้น
  2. Wire Mesh
  3. อินทรีมอร์ตาร์ 53 คอนกรีตแห้ง พื้นสัญจร