• มีการประยุกต์ใช้ GPS ในการติดตามการจัดส่งสินค้าทุกคำสั่งซื้อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามเวลาที่ต้องการ
  • ยกระดับขีดความสามารถการบริการจัดส่งโดยนำระบบบริหารการจัดส่งสินค้า (Transportation Management System) มาใช้ในการจัดการคำสั่งซื้อ เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้เป็นระบบอัตโนมัติและลดความผิดพลาดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  • INSEE Logistics Mobile Application ช่วยให้ลูกค้าสามารถเซ็นรับสินค้าบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้ (sign on glass technology) เพื่อเป็นการเลิกใช้กระดาษและลูกค้าได้รับเอกสารใบส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในทันทีหลังการจัดส่ง
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบข้อมูลดังกล่าวช่วยให้สามารถตอบคำถามให้ข้อมูลลูกค้าได้ถูกต้อง ตรงประเด็น และรวดเร็ว ณ ขณะนั้น (Real time) สามารถควบคุมความเร็ว ของรถและพฤติกรรมการขับขี่เพื่อวิเคราะห์เรื่องความประหยัดพลังงานและความปลอดภัยได้อีกด้วย เหล่านี้ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำคัญในการบริหารงานจัดส่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน