ปูนอินทรีร่วมกับบริษัทในเครือ อันได้แก่ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด, บริษัท คอนวูด จำกัด และ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์และวัสดุทดแทนไม้ในด้านต่างๆ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปูนอินทรีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์ ในปัจจุบันได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภท ซึ่งเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสม” และ “ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์”
 • ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสม: นำเสนอสินค้าสูตรพิเศษเหมาะสำหรับงานก่อและฉาบโดยเฉพาะ
 • ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : เป็นสินค้าเฉพาะที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่องานโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูง ตลอดจนงานคอนกรีตขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้ได้กับงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป คอนกรีตบล็อก ท่อซีเมนต์ เป็นต้น

ปูนสำเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ง่ายต่อการใช้งาน และได้งาน
ที่มีคุณภาพสูง เพียงแค่ผสมน้ำกับผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน อินทรีมอร์ตาร์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานทุกประเภท เช่น
 • ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบ เหมาะสำหรับงานหลายประเภท เช่น งานฉาบทั่วไป ฉาบละเอียด ฉาบอิฐมวลเบา 
ฉาบอิฐมวลเบาชนิดพิเศษ ฉาบผิวคอนกรีต ฉาบแต่งผิวบางพิเศษ
 • ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อ มีให้เลือกสำหรับ งานก่อทั่วไป และก่ออิฐมวลเบา
 • ปูนสำเร็จรูปเทปรับระดับพื้น สำหรับงานปรับเพิ่มความหนา และความเรียบของพื้นก่อนปูทับวัสดุอื่น
 • ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานปูกระเบื้อง ซีเมนต์ทากันซึม กาวซีเมนต์ และกาวยาแนว

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ผู้นำการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรายเพื่อการก่อสร้าง ในขณะนี้มีเครือข่ายอินทรีคอนกรีต ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เขตอุตสาหกรรม อีสเทินซีบอร์ด และ ตามหัวเมืองใหญ่ ในต่างจังหวัด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการที่หลากหลายของคอนกรีตในรูปแบบต่างๆ และการขยายของโครงการก่อสร้างทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีอินทรีคอนกรีตแฟรนไชส์ เพื่อรองรับธุรกิจด้านคอนกรีตที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างจังหวัดอีกด้วย

บริษัท คอนวูด จำกัด

บริษัท คอนวูด จำกัด

ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งทดแทนไม้เพื่องานสถาปัตยกรรมทั้งภายใน และภายนอกอาคาร โดยผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูงผสมกับเซลลูโลสไฟเบอร์ที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ให้สัมผัสลายเสี้ยนไม้ดุจไม้ธรรมชาติ แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ไม้ธรรมชาติ ในปัจจุบันบริษัท คอนวูด จำกัด ได้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม 5 ประเภทหลัก ดังนี้
 • ผลิตภัณฑ์หมวดตกแต่งฝ้า และชายคา ได้แก่ ไม้เชิงชาย ไม้ระแนง ไม้มอบ เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์หมวดตกแต่งผนัง ได้แก่ ไม้ผนังบังใบลายเกล็ด ไม้ผนังบังใบรุ่น G-Serie ไม้วงกบประตู เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์หมวดตกแต่งพื้น ได้แก่ ไม้ตกแต่งพื้น ไม้พื้น ไม้บัว ไม้ตกแต่งบันได ราวจับบันได เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์หมวดตกแต่งทั่วไป ได้แก่ ไม้คอนวูดหน้า 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว ไม้รั้ว ไม้บังตา เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์หมวดสีสูตรน้ำ ได้แก่ สีรองพื้น สีย้อมไม้ และสีเคลือบ เป็นต้น

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

อีกหนึ่งบริษัทในเครือปูนอินทรีผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตมวลเบามาตรฐานชั้นคุณภาพ 4 (G4) ที่มีคุณภาพสูงของประเทศไทย ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก คือ อิฐมวลเบา แผ่นผนังสำเร็จ และทับหลัง ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านคุณภาพสินค้า ดังต่อไปนี้
 • มีคุณภาพดีที่สุดด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ชั้นคุณภาพ 4
 • เก็บความเย็นซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิและความร้อนภายในอาคารที่พักอาศัย
 • กันความร้อนและทนไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี

อินทรี อีโคไซเคิล

อินทรี อีโคไซเคิล

เพื่อบริหารจัดการการพัฒนาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน ขึ้นเป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย ทำให้เกิดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แทนที่จะถูกนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบและการเผาในเตาเผาขยะ หรือ ยิ่งไปกว่านั้นคือการลักลอบทิ้งอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเหล่านี้จะถูกนำมาผ่านกระบวนการ ในเตาเผาปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน อินทรี อีโคไซเคิล ได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อินทรี อีโคไซเคิลได้ให้บริการด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างครบวงจร และการพัฒนาของสายงานธุรกิจนี้ได้เติบโต จนกระทั่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของพนักงาน และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนที่ใหญ่ที่สุดและมีมาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริษัทให้ความสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาดเป็นอย่างมาก และเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าการผลิตปูนซีเมนต์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ จึงได้ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า จากความร้อนเหลือใช้จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์สำหรับใช้ภายในโรงงาน (Waste Heat Recovery) จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนความต้องการใช้ได้มากถึงร้อยละ 25 ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรอันมีค่าของทั้งบริษัทและของประเทศชาติ


บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในปี 2559 โดย เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวภายใต้ตราสินค้าอินทรี 91 ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นและวิจัยจาก สถาบันวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยจัดจำหน่ายผ่านทางตัวแทน จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ
บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด

บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งที่จัดตั้งตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งได้รับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจากบริษัทแล้ว ด้วยความเชื่อมั่นในค่านิยมขององค์กรทั้งในด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จะยังคงยึดมั่นในค่านิยมองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องในทางธุรกิจและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กรในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ดีที่สุดด้านปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ก่อตั้งเมื่อปี 2556 โดยให้บริการครบวงจรทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ทั้งภายในประเทศรวมถึงต่างประเทศ อาทิ บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด และบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด และบริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด และในอนาคต บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด มีแผนงานที่จะขยายการให้บริการ ครอบคลุมไปถึงกลุ่มคู่ค้าภายนอกกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงด้วย

บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด

ในปี 2561 บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้ดำเนิน ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบในปีแรกนับตั้งแต่จดทะเบียน จัดตั้ง บริษัทฯ ในเดือนมีนาคม ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ สนับสนุนการทำการค้าระหว่างประเทศแก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งในและต่างประเทศ โดยการส่งออกและการนำเข้า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ทั้งหมดรวมทั้งเชื้อเพลิงแข็ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความ ต้องการซื้อ และความต้องการขายในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใน ภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำทางการค้าในภูมิภาคนี้