ปูนอินทรีร่วมกับอีก 3 บริษัทในเครือ อันได้แก่ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด, บริษัท คอนวูด จำกัด และ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์และวัสดุทดแทนไม้ในด้านต่างๆ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปูนอินทรีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ ในปัจจุบันได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภท ซึ่งเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสม” และ “ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์”
 • ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ผสม: นำเสนอสินค้าสูตรพิเศษเหมาะสำหรับงานก่อและฉาบโดยเฉพาะ
 • ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : เป็นสินค้าเฉพาะที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่องานโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูง ตลอดจนงานคอนกรีตขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้ได้กับงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป คอนกรีตบล็อก ท่อซีเมนต์ เป็นต้น

ปูนสำเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์

ปูนสำเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์

ได้เข้ามาเติมเต็มความต้องการของลูกค้าในด้านความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และได้งานที่มีคุณภาพสูง เพียงแค่ใช้การผสมน้ำกับผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน อินทรีมอร์ต้าร์ นำเสนอผลิตภัณฑ์หลักด้วยกันทั้งสิ้น 4 ประเภท
 • ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบ เหมาะสำหรับงานหลายประเภท เช่น งานฉาบทั่วไป ฉาบละเอียด ฉาบอิฐมวลเบา
  ฉาบอิฐมวลเบาชนิดพิเศษ ฉาบผิวคอนกรีต ฉาบแต่งผิวบางพิเศษ
 • ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อ มีให้เลือกสำหรับ งานก่อทั่วไป และ ก่ออิฐมวลเบา
 • ปูนสำเร็จรูปเทปรับระดับพื้น สำหรับงานปรับเพิ่มความหนาและความเรียบของพื้นก่อนปูทับวัสดุอื่น
 • ปูนสำเร็จรูปกาวซีเมนต์ มีให้เลือกสำหรับ งานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไป และ กาวซีเมนต์สูตรยึดเกาะพิเศษ

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ผู้นำการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรายเพื่อการก่อสร้าง ในขณะนี้มีเครือข่ายอินทรีคอนกรีต ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เขตอุตสาหกรรม อีสเทินซีบอร์ด และ ตามหัวเมืองใหญ่ ในต่างจังหวัด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการที่หลากหลายของคอนกรีตในรูปแบบต่างๆ และการขยายของโครงการก่อสร้างทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีอินทรีคอนกรีตแฟรนไชส์ เพื่อรองรับธุรกิจด้านคอนกรีตที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างจังหวัดอีกด้วย

บริษัท คอนวูด จำกัด

บริษัท คอนวูด จำกัด

ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม โดยการนำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูงผสมกับเซลลูโลสไฟเบอร์เพื่อให้ได้วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ไม้ธรรมชาติ ในปัจจุบัน บริษัท คอนวูด ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม สี่ประเภทหลัก
 • ผลิตภัณฑ์หมวดตกแต่งฝ้าและชายคา ได้แก่ ไม้เชิงชาย ไม้ระแนง ไม้มอบ
 • ผลิตภัณฑ์หมวดตกแต่งผนัง ได้แก่ ไม้ผนังบังใบลายเกล็ด ไม้ผนังใบรุ่นจีซีรี่ ไม้บัว
 • ผลิตภัณฑ์หมวดตกแต่งพื้น ได้แก่ ไม้ตกแต่งพื้น และ ไม้พื้น
 • ผลิตภัณฑ์หมวดตกแต่งทั่วไป ได้แก่ ไม้คอนวูดหน้า 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว ไม้ตกแต่งบันได ราวจับบันได ไม้รั้ว ไม้บังตา

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด

อีกหนึ่งบริษัทในเครือปูนอินทรีผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตมวลเบามาตรฐานชั้นคุณภาพ 4 (G4) ที่มีคุณภาพสูงของประเทศไทย ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลัก คือ อิฐมวลเบา แผ่นผนังสำเร็จ และทับหลัง ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านคุณภาพสินค้า ดังต่อไปนี้
 • มีคุณภาพดีที่สุดด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ชั้นคุณภาพ 4
 • เก็บความเย็นซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิและความร้อนภายในอาคารที่พักอาศัย
 • กันความร้อนและทนไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี

อินทรีอีโคไซเคิล

อินทรีอีโคไซเคิล

เพื่อบริหารจัดการการพัฒนาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน ขึ้นเป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย ทำให้เกิดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แทนที่จะถูกนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบและการเผาในเตาเผาขยะ หรือ ยิ่งไปกว่านั้นคือการลักลอบทิ้งอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเหล่านี้จะถูกนำมาผ่านกระบวนการ ในเตาเผาปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน อินทรีอีโคไซเคิล ได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อินทรีอีโคไซเคิลได้ให้บริการด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างครบวงจร และการพัฒนาของสายงานธุรกิจนี้ได้เติบโต จนกระทั่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของพนักงาน และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ โรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนที่ใหญ่ที่สุดและมีมาตรฐานที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ในปีที่ 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้ง บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจหลักในด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมและขายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทน โดยเริ่มดำเนินโครงการแรก คือ โครงการ Transfer Station ที่ นิคมเหมราช
บริษัทให้ความสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาดเป็นอย่างมาก และเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าการผลิตปูนซีเมนต์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ จึงได้ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า จากความร้อนเหลือใช้จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์สำหรับใช้ภายในโรงงาน (Waste Heat Recovery) จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนความต้องการใช้ได้มากถึงร้อยละ 25 ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรอันมีค่าของทั้งบริษัทและของประเทศชาติ
บริษัท สยามซิตี้พาวเวอร์ จำกัด บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งที่จัดตั้งตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งได้รับโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจากบริษัทแล้ว ด้วยความเชื่อมั่นในค่านิยมขององค์กรทั้งในด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จะยังคงยึดมั่นในค่านิยมองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องในทางธุรกิจและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กรในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ดีที่สุดด้านปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน