อินทรีมอร์ตาร์ 11

อินทรีมอร์ตาร์ 11

ปูนฉาบทั่วไป

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัด คุณภาพ ที่มีขนาดคละเหมาะสมและสารเคมีเพิ่ม คุณสมบัติ งานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการ ยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก สามารถฉาบได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มอก. 1776-2560 อินทรีมอร์ตาร์ 11
1. ความสามารถในการอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์
> 75
> 90
2. ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น
นาที
> 60
190 - 250
3. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล
> 2.5
> 3.0

หมายเหตุ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง เกณฑ์ตามข้อกำหนดในมอก. 1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับฉาบผนังก่อชนิดทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 9-11 ลิตร ได้พื้นที่ฉาบ 2.5-2.8 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร และ 1.7-1.9 ตารางเมตร ที่ความหนา 1.5 เซนติเมตร

+
=

อิฐมอญ

  1. ผนังอิฐมอญ
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป หนา 1-1.5 เซนติเมตร

คอนกรีตบล็อก

  1. ผนังคอนกรีตบล็อก
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป หนา 1-2 เซนติเมตร