อินทรีมอร์ตาร์ 13

อินทรีมอร์ตาร์ 13

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัด คุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ โดยเฉพาะคุณสมบัติความอุ้มน้ำ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถฉาบผนังได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มอก. 2735-2559 อินทรีมอร์ตาร์ 13
1. ความสามารถในการอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์
> 90
> 100
2. ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น
นาที
> 60
190 - 270
3. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล
> 0.2
> 0.2

หมายเหตุ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง เกณฑ์ตามข้อกำหนดใน มอก. 2735-2559 มอร์ตาร์สำหรับฉาบคอนกรีตมวลเบาประเภทที่ 2

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 11-12 ลิตร ได้พื้นที่ฉาบ 2.8-3.0 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร

+
=

อิฐมวลเบา

  1. ผนังอิฐมวลเบา
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 13 ปูนฉาบอิฐมวลเบา หนา 1-1.5 เซนติเมตร