อินทรีมอร์ตาร์ 17G

อินทรีมอร์ตาร์ 17G

ทู อิน วัน ปูนฉาบปรับผิวเรียบสีเทา 1-4 มม.

สำหรับฉาบผิวคอนกรีตหล่อในที่และผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Wall Panel) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ รอยแตกร้าว เล็ก ๆ รอยแตกลายงา รอยตามด รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบของผนัง และฝ้า ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก เพื่อพื้นผิวที่แกร่งและเรียบเนียน สามารถใช้ปรับแต่งผิวที่ไม่ได้ระนาบร่วมกับอินทรีมอร์ตาร์ 16G / 16W ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น

ลักษณะการใช้งาน

ใช้ฉาบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จและผิวปูนฉาบเพื่อปรับแต่งผิวให้ได้ระนาบหนา 1-4 มิลลิเมตร หากต้องการผิวหน้าที่เรียบมากยิ่งขึ้น แนะนำให้แต่งผิวหน้าด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษอีกครั้ง

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มาตรฐานการทดสอบ อินทรีมอร์ตาร์ 17G
1. ค่าการรับแรงอัดที่ 28 วัน
ASTM C109
> 7.5
2. ค่าแรงยึดติด ที่ 28 วัน
ASTM C1583
> 0.5

หมายเหตุ : ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง วิธีตาม ASTM C109, ASTM C1583

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 5.4-5.6 ลิตร ได้พื้นที่ฉาบ 7.5 ตารางเมตร ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร

+
=
  1. แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป WALL PANEAL
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 17G ปูนฉาบ ปรับผิวเรียบสีเทา 1-4 มม.
  3. สี
  1. ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป CAST WALL
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 17G ปูนฉาบปรับผิวเรียบสีเทา 1-4 มม.
  3. สี