อินทรีมอร์ตาร์ 15

อินทรีมอร์ตาร์ 15

ปูนฉาบผิวคอนกรีต

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัด คุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ โดยเฉพาะคุณสมบัติความอุ้มน้ำและการยึดเกาะผนังคอนกรีต ทำให้ปูนฉาบเหนียว ยึดเกาะผนังคอนกรีตได้ดี ผนังไม่หลุดร่อน ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบโครงสร้างพื้นผิวคอนกรีต เช่น เสา คาน ผนังหล่อสำเร็จ ปล่องลิฟท์ เป็นต้น สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มอก. 1776-2560 อินทรีมอร์ตาร์ 15
1. ความสามารถในการอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์
> 75
> 100
2. ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น
นาที
> 60
240 - 300
3. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล
> 5
> 5.0
4. แรงยึดเกาะที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล
> 0.2
> 0.2

หมายเหตุ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง เกณฑ์ตามข้อกำหนดใน มอก. 1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับฉาบผิวคอนกรีต

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 10-12 ลิตร ได้พื้นที่ฉาบ 2.5-2.8 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร

+
=
  1. ผนังคอนกรีต เสา คาน
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 15 ปูนฉาบผิวคอนกรีต หนา 1-1.5 เซนติเมตร