อินทรีมอร์ตาร์ 12

อินทรีมอร์ตาร์ 12

ปูนฉาบละเอียด

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัด คุณภาพที่มีขนาดคละละเอียดพิเศษ และสารเคมีเพิ่ม คุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน ยิ่งขึ้น

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก สามารถฉาบผนังได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคารที่เน้นความเรียบเนียนเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ มอก. 1776-2560 อินทรีมอร์ตาร์ 12
1. ความสามารถในการอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์
> 75
> 90
2. ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น
นาที
> 60
175 - 235
3. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล
> 2.5
> 3.0

หมายเหตุ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง เกณฑ์ตามข้อกำหนดใน มอก. 1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับฉาบผนังก่อชนิดละเอียด

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 11-12 ลิตร ได้พื้นที่ฉาบ 2.6-2.9 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร

+
=

อิฐมอญ

  1. ผนังอิฐมอญ
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด หนา 1-2 เซนติเมตร

 

  1. ผนังอิฐมอญ
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป หนา 1 เซนติเมตร
  3. อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด หนา 1 เซนติเมตร

คอนกรีตบล็อก

  1. ผนังคอนกรีตบล็อก
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด หนา 1-2 เซนติเมตร

 

  1. ผนังคอนกรีตบล็อก
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป หนา 1 เซนติเมตร
  3. อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด หนา 1 เซนติเมตร