อินทรีมอร์ตาร์ 42 ไทล์ฟิกซ์ พลัส

อินทรีมอร์ตาร์ 42 ไทล์ฟิกซ์ พลัส

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องขนาดใหญ่

กาวซีเมนต์คุณภาพสูงที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติให้มีการยึดเกาะได้มากขึ้น ทำให้กาวซีเมนต์เหนียว ยึดเกาะกระเบื้องใหญ่ได้ดี กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้องอย่างเพียงพอและไม่หลุดร่อน

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ไม่ดูดซึมน้ำ งานปูกระเบื้อง พื้นและผนัง ด้วยกระเบื้องขนาด 60x60 เซนติเมตร หินอ่อน หินแกรนิต และงานปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติ

ข้อมูลการใช้งาน ** อินทรีมอร์ตาร์ 42
ระยะเวลาบ่มเคมี
0 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)
3 ชั่วโมง
ระยะเวลาในระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง
5-10 นาที
ระยะเวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง
< 15 นาที
ระยะเวลาพักก่อนยาแนวกระเบื้อง
24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ** ผลการทดสอบใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

กาวซีเมนต์ 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 4.6-4.8 ลิตร ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ตารางเมตร ที่ความหนา 3 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ขึ้นกับความหนาของกาวซีเมนต์ ความแอ่นโก่งของพื้นและกระเบื้อง

+
=

ปูกระเบื้องผนัง

  1. ผนังอิฐมอญ/คอนกรีตบล็อก/อิฐมวลเบา
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป/อินทรีมอร์ตาร์ 13 ปูนฉาบอิฐมวลเบา
  3. อินทรีมอร์ตาร์ 42 ไทลฟิกซ์ พลัส ปูนกาวปูกระเบื้อง
  4. กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ขนาด ≤ 60 x 60 เซนติเมตร

ปูกระเบื้องพื้น

  1. พื้นคอนกรีต
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 31/32 ปูนเทปรับระดับ
  3. อินทรีมอร์ตาร์ 42 ไทลฟิกซ์ พลัสปูนกาวปูกระเบื้อง
  4. กระเบื้องเซรามิค แกรนิตโต้ ขนาด ≤ 60 x 60 เซนติเมตร หินอ่อน หินแกรนิต ขนาดเล็กสํา หรับปูพื้นภายในอาคาร