อินทรีมอร์ตาร์ 43 ไทล์ฟิกซ์ พรีเมี่ยม

อินทรีมอร์ตาร์ 43 ไทล์ฟิกซ์ พรีเมี่ยม

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องทับกระเบื้อง

กาวซีเมนต์คุณภาพสูงที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติให้มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ทำให้กาวซีเมนต์เหนียว ยึดเกาะกระเบื้องใหญ่ได้ดี กระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตำแหน่งกระเบื้องอย่างเพียงพอและไม่หลุดร่อน

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำถึงไม่ดูดซึมน้ำ งานปูทับกระเบื้องเดิม กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องขนาดใหญ่ หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ กระเบื้องแก้ว ปูบนแผ่นซีเมนต์บอร์ด แผ่นวีว่าบอร์ด แผ่นไม้อัดแผ่นโครงสร้าง และงานปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติ

ข้อมูลการทำงาน ** อินทรีมอร์ตาร์ 43
ระยะเวลาบ่มเคมี
0-3 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)
4 ชั่วโมง
ระยะเวลาในระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง
20 นาที
ระยะเวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง
20 นาที
ระยะเวลาพักก่อนยาแนวกระเบื้อง
24-48 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ** ผลการทดสอบใช้งานจริงในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง

ข้อมูลทางเทคนิค

กาวซีเมนต์ 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 5.2-5.4 ลิตร ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ตารางเมตร ที่ความหนา 3 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ขึ้นกับความหนาของกาวซีเมนต์ ความแอ่นโก่งของพื้นและกระเบื้อง

+
=

ปูกระเบื้องผนัง

  1. ผนังปูกระเบื้อง แผ่นไม้อัดและ:แผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 43 ไทลฟิกซ์ พรีเมี่ยมปูนกาวปูกระเบื้อง
  3. กระเบื้องเซรามิคขนาด ≤ 60 x 60 เซนติเมตร หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ กระเบื้องแก้ว

ปูกระเบื้องพื้น

  1. พื้นปูกระเบื้อง แผ่นไม้อัดและ:แผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด
  2. อินทรีมอร์ตาร์ 43 ไทลฟิกซ์ พรีเมี่ยมปูนกาวปูกระเบื้อง
  3. กระเบื้องเซรามิคขนาด ≤ 60 x 60 เซนติเมตร หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ กระเบื้องแก้ว