อินทรีมอร์ตาร์ ไทล์ฟิกซ์ สวิมมิ่ง พูล

อินทรีมอร์ตาร์ ไทล์ฟิกซ์ สวิมมิ่ง พูล

กาวซีเมนต์มาตรฐาน มอก. ชั้นคุณภาพสูงสำหรับปูกระเบื้องสระว่ายน้ำและสปา

กาวซีเมนต์คุณภาพสูงสำหรับปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ บ่อพอน (Pond) สปา และซาวน่า เหมาะสำหรับบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลามีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดี ลดปัญหาการหลุดร่อนของกระเบื้องในสระว่ายน้ำ ใช้ได้ทั้งงานปูกระเบื้องพื้นและผนังภายในภายนอก

ลักษณะการใช้งาน

 • สำหรับติดกระเบื้องในสระว่ายน้ำ บ่อพอน สปาและซาวน่า ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

ข้อมูลการทำงาน อินทรี มอร์ตาร์ ไทล์ฟิกซ์ สวิมมิ่ง พูล
ระยะเวลาบ่มเคมี
0-3 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)
4 ชั่วโมง
ระยะเวลาในระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง
20 นาที
เวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง ภายใน
15 นาที
ความหนาของกาวซีเมนต์
2-10 มิลลิเมตร
ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย
24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง เกณฑ์ตามข้อกำหนดใน มอก. 2703-2559 กาวซีเมนต์ ชั้นคุณภาพสูง

ข้อมูลทางเทคนิค

กาวซีเมนต์ 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 5.1-5.3 ลิตร ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นกับความหนาของกาวซีเมนต์ ความแอ่นโก่งของพื้นและกระเบื้อง

+
=

ปูกระเบื้องผนัง

 1. ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
 2. ซีเมนต์กันซึม 1K อินทรีมอร์ตาร์ 61 เฟล็กซ์ ชิลด์
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 15 ปูนฉาบผิวคอนกรีต
 4. อินทรีมอร์ตาร์ ไทล์ฟิกซ์ สวิมมิ่ง พูล
 5. กระเบื้องสระว่ายน้ำ

ปูกระเบื้องพื้น

 1. กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 2. อินทรีมอร์ตาร์ ไทล์ฟิกซ์ สวิมมิ่ง พูล
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 53 คอนกรีตแห้ง /อินทรีมอร์ตาร์ 71 นอนชริงค์เกร้าท์
 4. ซีเมนต์กันซึม 1K อินทรีมอร์ตาร์ 61 เฟล็กซ์ ชิลด์
 5. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก