อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์

อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์

กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้อง คุณภาพมาตรฐาน มอก.

สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องพอร์ซเลน งานปูกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนัง

ลักษณะการใช้งาน

 • ปูกระเบื้องได้ทั้ง กระเบื้องดูดซึมน้ำสูง กระเบื้องดูดซึมน้ำปานกลาง และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ปูกระเบื้องพื้นและผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่สุดถึง 80x80 เซนติเมตร สำหรับภายในอาคารและเล็กกว่า 80x80 เซนติเมตร สำหรับภายนอกอาคาร
 • ปูหินอ่อน หินแกรนิต เฉพาะภายในอาคาร

คุณสมบัติ

ข้อมูลการทำงาน อินทรีมอร์ตาร์ 44
ระยะเวลาบ่มเคมี
0-3 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)
3 ชั่วโมง
ระยะเวลาในระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง
20 นาที
เวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง ภายใน
20 นาที
ความหนาของกาวซีเมนต์
2-10 มิลลิเมตร
ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย
24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง เกณฑ์ตามข้อกำหนดใน มอก. 2703-2559 กาวซีเมนต์ ชั้นคุณภาพทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิค

กาวซีเมนต์ 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 5.1-5.3 ลิตร ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นกับความหนาของกาวซีเมนต์ ความแอ่นโก่งของพื้นและกระเบื้อง

+
=

ปูกระเบื้องผนัง

 1. ผนังอิฐมอญ/คอนกรีตบล็อก/อิฐมวลเบา
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป/ อินทรีมอร์ตาร์ 13 ปูนฉาบอิฐมวลเบา
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทลฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์ ปูนกาวปูกระเบื้อง
 4. กระเบื้องเซรามิค ขนาด ≤ 80 x 80 เซนติเมตร หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้

ปูกระเบื้องพื้น

 1. พื้นคอนกรีต
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 31/32 ปูนเทปรับระดับ
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทลฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์ ปูนกาวปูกระเบื้อง
 4. กระเบื้องเซรามิค ขนาด ≤ 80 x 80 เซนติเมตร หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้