อินทรีมอร์ตาร์ ไทล์ฟิกซ์ แกรนิตโต้

อินทรีมอร์ตาร์ ไทล์ฟิกซ์ แกรนิตโต้

กาวซีเมนต์มาตรฐาน มอก. ชั้นคุณภาพสูง สำหรับปูกระเบื้องแกรนิตโต้และหินธรรมชาติ

กาวซีเมนต์ชั้นคุณภาพสูงสำหรับปูกระเบื้องแกรนิตโต้และหินธรรมชาติโดยเฉพาะให้การยึดเกาะสูง ใช้ได้ทั้งงานปูกระเบื้องพื้นและผนังภายในและภายนอก

ลักษณะการใช้งาน

 • คุณสมบัติยึดเกาะดีเยี่ยม เหมาะสำหรับปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่สุดถึง 120x120 เซนติเมตร สำหรับภายในอาคาร และเล็กกว่า 120x120 เซนติเมตร สำหรับภายนอกอาคาร
 • เหมาะสำหรับปูหินอ่อน หินแกรนิต และหินธรรมชาติ ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 80x80 เซนติเมตร พื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร
 • มีระยะแห้งตัวเหมาะสำหรับทำงานกระเบื้องแผ่นใหญ่
 • มาตรฐาน มอก.2703-2559, ISO 13007-1, ISO 13007-2, ANSI A118.1, ANSI A118.4

คุณสมบัติ

ข้อมูลการทำงาน อินทรีมอร์ตาร์ ไทล์ฟิกซ์ แกรนิตโต้
ระยะเวลาบ่มเคมี
0-3 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)
4 ชั่วโมง
ระยะเวลาในระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง
20 นาที
เวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง ภายใน
15 นาที
ความหนาของกาวซีเมนต์
2-10 มิลลิเมตร
ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย
24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโรงงานอินทรีมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์นครหลวง เกณฑ์ตามข้อกำหนดใน มอก. 2703-2559 กาวซีเมนต์ ชั้นคุณภาพสูง

ข้อมูลทางเทคนิค

กาวซีเมนต์ 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 5.1-5.3 ลิตร ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นกับความหนาของกาวซีเมนต์ ความแอ่นโก่งของพื้นและกระเบื้อง

+
=

ปูกระเบื้องผนัง

 1. ผนังอิฐมอญ/คอนกรีตบล็อก/อิฐมวลเบา
 2. อิอินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป/ อินทรีมอร์ตาร์ 13 ปูนฉาบอิฐมวลเบา
 3. กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแกรนิตโต้
 4. แกรนิตโต้ ขนาด ≤ 120 x 120 เซนติเมตร หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ ขนาด ≤ 80 x 80 เซนติเมตร

ปูกระเบื้องพื้น

 1. พื้นคอนกรีต
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 31/32 ปูนเทปรับระดับ
 3. กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแกรนิตโต้
 4. ขนาด ≤ 120 x 120 เซนติเมตร หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ ขนาด ≤ 80 x 80 เซนติเมตร