อินทรีดำ​

อินทรีดำ​

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่ให้กำลังอัดที่อายุช่วงต้นสูง เหมาะสำหรับชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่

ปูนซีเมนต์อินทรีดำ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่สามารถถอดแบบหล่อคอนกรีตและหมุนเวียนแบบหล่อได้เร็วด้วยสัดส่วนผสมคอนกรีตที่คุ้มค่าที่สุด และด้วยคุณสมบัติการเซทตัวที่ไว ช่วยให้ขั้นตอนการตกแต่งผิวคอนกรีตเริ่มต้นที่ได้ไวขึ้น ส่งผลให้จำนวนชิ้นงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เหมาะสำเร็จกลุ่มโรงงานคอนกรีตหล่อสำเร็จ และด้วยลักษณะเฉพาะของปูนซีเมนต์อินทรีดำ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ชิ้นส่วนของสะพาน เสาเข็มอัดแรง คานเสา และผนังสำเร็จรูป

คุณสมบัติทางกายภาพของอินทรีดำ

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มอก.15-2562 ประเภท III ASTM C150 ประเภท III
แรงอัด(MPa)
 • 1วัน ไม่น้อยกว่า

 • 3วัน ไม่น้อยกว่า

 • 28วัน ไม่น้อยกว่า

 • > 12

 • > 24

 • -

 • > 12

 • > 24

 • -

ตั้งเวลา(นาที)
 • ระยะเริ่มต้น ไม่มากกว่า

 • ระยะสุดท้าย ไม่มากกว่า

 • การเปลี่ยนความยาวของหม้อนึ่ง (%) ไม่มากกว่า

 • > 45

 • < 375

 • > 0.80

 • > 45

 • < 375

 • > 0.80

ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับปูนซีเมนต์

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ให้กำลังอัดที่อายุช่วงต้นสูง ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15-2562 ประเภท 3 และมาตรฐาน ASTM C150-19 Type III
 • ปริมาณ Alkali content (Na2O + 0.658 K2O) < 0.60% เพื่อลดความเสี่ยงจากปฎิกิริยาระหว่างด่างกับมวลรวม (Alkali-Aggregate Reaction)