อินทรีซูเปอร์

อินทรีซูเปอร์

สำหรับงานก่อ งานฉาบลื่นเป็นพิเศษ

อินทรีซูเปอร์ ... สูตรใหม่ ถูกพัฒนาให้เนื้อปูนเข้มข้นมากขึ้น ฉาบลื่นนุ่มและยึดเกาะดีกว่าเดิม พิสูจน์โดยช่างฉาบมืออาชีพแล้วว่า ใช้ผสม และฉาบได้เท่ากับปูนซีเมนต์ผสมขนาด 50 กิโลกรัมทั่วไป

เพิ่มคุณสมบัติดังนี้

  • ถุงใหม่กันชื้น...มั่นใจสูงสุด เพิ่มความมั่นใจสูงสุด ด้วยถุงใหม่กันชื้น

  • เพิ่มความคุ้มค่า

คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีซูเปอร์ สูตรเข้มข้น ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นพิเศษ จนได้สูตรเข้มข้น ทำให้เนื้อปูน มีคุณภาพสูง ฉาบลื่นเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีดหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น

ข้อแนะนำ

  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีตจำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
  • ทำความสะอาดผนังและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้นและเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าว เนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้งและปราศจากความชื้น
  • อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

ผสมปูนอินทรีซูเปอร์ ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้

งานคอนกรีตทั่วไป

 

อินทรีซูเปอร์ : 1

 

ทราย : 2

 

หิน : 4

 

น้ำ : 1

งานก่อผนัง

 

อินทรีซูเปอร์ : 1

 

ทราย : 3

 

หิน : -

 

น้ำ : 1

งานฉาบชั้นใน

 

อินทรีซูเปอร์ : 1

 

ทราย : 2.5

 

หิน : -

 

น้ำ : 1

งานฉาบชั้นนอก

 

อินทรีซูเปอร์ : 1

 

ทราย : 3

 

หิน : -

 

น้ำ : 1

ขนาดบรรจุ

  • น้ำหนักบรรจุ 40 กิโลกรัม / ถุง

ข้อมูลทางเทคนิค

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ มอก. 80-2550 อินทรีซูเปอร์
1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
(ตารางเมตร / กิโลกรัม)
> 320
582
2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
ระยะเวลาก่อตัวเริ่‹มต้Œน (นาที)
ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย (นาที)
> 45
-
89
186
3. กำลังอัดของมอร์ตาร์
1 วัน (MPa)
3 วัน (MPa)
7 วัน (MPa)
-
> 6.9
> 11.8
7.8
14.3
17.2