อินทรีปูนเขียว

อินทรีปูนเขียว

สำหรับงานก่อ งานฉาบทั่วไป

อินทรีปูนเขียว ... สามารถใช้งานได้ดี สำหรับงานก่อ งานฉาบ และงานเท ตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป

คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีปูนเขียว ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.80-2550 เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีดหล่อสำเร็จขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น

ข้อแนะนำ

  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก ส่วนงานฉาบผิวคอนกรีต จำเป็นต้องมีการสลัดดอกก่อนทำการฉาบ
  • ทำความสะอาดผนังและรดน้ำให้ชุ่มก่อนฉาบ เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะผนังดีขึ้น และเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากผนังที่แห้งจะดูดน้ำจากปูนฉาบ
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้งและปราศจากความชื้น
  • อายุการเก็บไม่ควรเกิน 2 เดือน ปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

ผสมปูนอินทรีปูนเขียว ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้

งานคอนกรีตทั่วไป

 

อินทรีปูนเขียว : 1

 

ทราย : 2

 

หิน : 4

 

น้ำ : 1

งานก่อผนัง

 

อินทรีปูนเขียว : 1

 

ทราย : 3

 

หิน : -

 

น้ำ : 1

งานฉาบชั้นใน

 

อินทรีปูนเขียว : 1

 

ทราย : 2.5

 

หิน : -

 

น้ำ : 1

งานฉาบชั้นนอก

 

อินทรีปูนเขียว : 1

 

ทราย : 3

 

หิน : -

 

น้ำ : 1

หมายเหตุ: ใช้ทรายหยาบสำหรับงานคอนกรีตและงานก่อ ใช้ทรายละเอียดสำหรับงานฉาบ

ขนาดบรรจุ

  • ปูนถุง ขนาด 50 กิโลกรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ มอก.80-2550 อินทรีปูนเขียว
1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
(ตารางเมตร / กิโลกรัม)
> 320
521
2. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
ระยะเวลาก่อตัวเริ่‹มต้Œน (นาที)
ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย (นาที)
> 45
-
93
100
3. กำลังอัดของมอร์ตาร์
1 วัน (MPa)
3 วัน (MPa)
7 วัน (MPa)
-
> 6.9
> 11.8
6.0
11.2
13.6