อินทรีเพชร Quick Cast

อินทรีเพชร Quick Cast

ปูนซีเมนต์สำหรับงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมการปรับปรุงความเรียบเนียนของพื้นผิวผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Quick Cast ถูกพัฒนาขึ้นให้มีกำลังอัดช่วงต้นสูง พร้อมปรับปรุงพื้นผิวผลิตภัณฑ์ให้เรียบเนียนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง

ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Quick Cast ถูกพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้ดีสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ท่อระบายน้ำ คอนกรีตบล็อก เสา ท่อ เสารั้วคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีตและแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

คุณสมบัติทางกายภาพของอินทรีเพชร Quick Cast

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มอก.2594-2556 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ประเภท GU ASTM C1157-17 ประเภท GU
แรงอัด(MPa)
 • 3วัน ไม่น้อยกว่า

 • 7วัน ไม่น้อยกว่า

 • 28วัน(ไม่จำเป็น) ไม่น้อยกว่า

 • 13.0

 • 20.0

 • 28.0

 • 13.0

 • 20.0

 • 28.0

ตั้งเวลา(นาที)
 • ระยะเริ่มต้น ไม่น้อยกว่า

 • ระยะสุดท้าย ไม่มากกว่า

 • การเปลี่ยนแปลงความยาวของหม้อนิ่ง(%)ไม่มากกว่า

 • การขยายตัวที่แท่งมอร์ตาร์ที่อายุ 14 วัน

 

 • 45

 • 420

 • 0.80

 • 0.020

 

 • 45

 • 420

 • 0.80

 • 0.020

 

มาตรฐานปูนซีเมนต์

 • ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2594-2556 ประเภทใช้งานทั่วไปและมาตรฐาน ASTM C1157-17 ประเภท GU