อินทรีเพชร Easy Flow

อินทรีเพชร Easy Flow

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ประสิทธิภาพสูงที่ผสมผสานความสามารถในการทำงานและการพัฒนากำลังอัดที่สูงเข้าไว้ด้วยกัน

อินทรีเพชร Easy Flow ได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับงานคอนกรีตทุกประเภท และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่บรรยากาศ อินทรีเพชร Easy Flow เหมาะสำหรับการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จทั่วไป รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ต้องการกำลังอัดสูงและความทนทานสูง เช่น สะพาน, ถนน และอุโมงค์

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ อินทรีเพชร Easy Flow

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มอก. 2594-2556 ปูนซีเมนต์ไฮ
ดรอลิกประเภท GU
TM C1157-17 ประเภท GU
กำลังอัด (MPa)
 • 3วัน ไม่น้อยกว่า

 • 7วัน ไม่น้อยกว่า

 • 28 วัน ไม่น้อยกว่า

 • > 13.0
 • > 20
 • > 28.0
 • > 13.0
 • > 20
 • > 28.0
ระยะเวลาการก่อตัว (นาที)
 • ระยะการก่อตัวเริ่มต้น ไม่น้อยกว่า

 • ระยะการก่อตัวสุดท้าย ไม่มากกว่า

 • > 45
 • < 420
 • > 45
 • < 420
 • การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ (%) ไม่มากกว่า

 • 0.80
 • 0.80
 • การขยายตัวของแท่งมอร์ต้าที่อายุ 14 วัน (%) ไม่มากกว่า

 • 0.020
 • 0.020

หมายเหตุ : ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ จะจัดส่งให้เมื่อมีการร้องขอ

ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับปูนซีเมนต์

 • ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2594-2556 ประเภทใช้งานทั่วไปและมาตรฐาน ASTM C1157-17 ประเภท GU
 • ปริมาณ Alkali content (Na2O + 0.658 K2O) < 0.60% เพื่อลดความเสี่ยงจากปฎิกิริยาระหว่างด่างกับมวลรวม (Alkali-Aggregate Reaction)