อินทรีเพชร งานทางหลวง

อินทรีเพชร งานทางหลวง

ปูนซีเมนต์คุณภาพดีสำหรับงานชั้นพื้นทาง ชั้นรองพื้นทางและงาน Road Recycling

ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร งานทางหลวง คือ ปูนซีเมนต์คุณภาพดีที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมสำหรับใช้ในงานก่อสร้างชั้นพื้นทางถนน ชั้นรองพื้นทางถนน และงาน Road Recycling มีคุณสมบัติและค่ากำลังอัดเป็นไปตามข้อกำหนด คุณภาพของแต่ละประเภทงานทาง และเป็นปูนซีเมนต์ชนิดไฮดรอลิกที่มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ดังนั้นจึงเป็นปูนซีเมนต์คุณภาพดีทั้งคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร งานทางหลวง มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ ทำให้ได้งานก่อสร้างงานชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้นทาง และงาน Road Recycling ที่แข็งแรง ทนทาน

สามารถนำไปใช้ได้ดีในงานก่อสร้างชั้นพื้นทางถนน ชั้นรองพื้นทางถนน และงาน Road Recycling เช่น งานชั้นพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ ชั้นพื้นทางชนิด Cement Treated Base งานชั้นพื้นทางและชั้นรองพื้นทางดินซีเมนต์ และงานหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement Recycling) เป็นต้น

คุณสมบัติทางกายภาพของอินทรีเพชร งานทางหลวง

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มอก.2594-2556 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ประเภท GU ASTM C1157-23 ประเภท GU
แรงอัด(MPa)
 • 3วัน ไม่น้อยกว่า

 • 7วัน ไม่น้อยกว่า

 • 28วัน(ไม่จำเป็น) ไม่น้อยกว่า

 • 13.0

 • 20.0

 • 28.0

 • 13.0

 • 20.0

 • 28.0

ตั้งเวลา(นาที)
 • ระยะเริ่มต้น ไม่น้อยกว่า

 • ระยะสุดท้าย ไม่มากกว่า

 • การเปลี่ยนแปลงความยาวของหม้อนิ่ง(%)ไม่มากกว่า

 • การขยายตัวที่แท่งมอร์ตาร์ที่อายุ 14 วัน

 

 • 45

 • 420

 • 0.80

 • 0.020

 

 • 45

 • 420

 • 0.80

 • 0.020

 

มาตรฐานปูนซีเมนต์

 • ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร งานทางหลวง ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 2594-2556 ชนิดใช้งานทั่วไป และมาตรฐาน ASTM C1157-23 Type GU