อินทรีเพชร

อินทรีเพชร

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป​

อินทรีเพชร เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กำลังอัดที่สูง ส่งผลให้การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในงานคอนกรีตผสมเสร็จ และงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปด้วยคุณภาพที่สม่ำเสมอ ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร ช่วยให้ความสามารถในการทำงานในระหว่างการขนส่งตรงกับที่ออกแบบไว้ ส่งผลให้ได้รับคอนกรีตที่มีคุณภาพดีเมื่อถึงจุดเทคอนกรีต ปูนซีเมนต์อินทรีเพชรสามารถใช้กับงานประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ และชิ้นส่วนสำเร็จรูป เช่น เสาเข็ม, ท่อ, ท่อระบายน้ำ, บล็อก และแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

คุณสมบัติทางกายภาพของอินทรีเพชร

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มอก.15-2562 ประเภท I ASTM C150-19 ประเภท I
แรงอัด(MPa)
 • 3วัน ไม่น้อยกว่า

 • 7วัน ไม่น้อยกว่า

 • 28วัน(ไม่จำเป็น) ไม่น้อยกว่า

 

 • 12.0

 • 19.0

 • 28.0

 

 • 12.0

 • 19.0

 • 28.0

ตั้งเวลา(นาที)
 • ระยะเริ่มต้น ไม่น้อยกว่า

 • ระยะสุดท้าย ไม่มากกว่า

 • การเปลี่ยนแปลงความยาวของหม้อนิ่ง(%)ไม่มากกว่า

 • การซึมผ่านของอากาศเบลน(ตร.ม./กก.) ไม่น้อยกว่า

 

 • 45

 • 375

 • 0.80

 • 280

 

 • 45

 • 375

 • 0.80

 • 260

ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับปูนซีเมนต์

 • ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15-2562 ประเภท 1 และมาตรฐาน ASTM C150-19 Type I
 • ปริมาณ Alkali content (Na2O + 0.658 K2O) < 0.60% เพื่อลดความเสี่ยงจากปฎิกิริยาระหว่างด่างกับมวลรวม (Alkali-Aggregate Reaction)