หินขนาด 3/4” (20มม.)

หินขนาด 3/4” (20มม.)

ผลิตภัณฑ์หิน

เป็นหินที่ผ่านการย่อย และร่อนคัดแยกขนาดเพื่อให้ได้ขนาดคละ และรูปร่างของอนุภาคที่ดี มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C33 Size No.67 (ขนาดคละตั้งแต่ 19.0 – 4.75 มิลลิเมตร) เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตทุกประเภท

คุณลักษณะของหินขนาด 3/4” (20มม.)
(ASTM C33 Size No.67)

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน
ร้อยละที่ผ่านตะแกรง (%)
1” (25.0 mm.)
100
3/4” (19.0 mm.)
90 - 100
3/8” (9.5 mm.)
20 – 55
#4 (4.75 mm.)
0 - 10
#8 (2.36 mm.)
0 - 5
#200 (0.075 mm.)
< 1.0
คุณสมบัติทางกายภาพของหินขนาด ¾”
ค่าความสึกหรอของหินโดยเครื่องลอสแองเจอลิส
18 – 25%
ค่าความถ่วงจำเพาะ
2.70 – 2.72
การใช้งาน
ใช้สำหรับโรงงานคอนกรีตทั่วไป และงานแอสฟัลต์