มอร์ตาร์

มอร์ตาร์

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไป

สำหรับงานเทปรับระดับพื้นผิวคอนกรีต หรือเทหล่อเลี้ยงท่อ ก่อนการลำเลียงคอนกรีตโดยการใช้ปั๊ม ปัจจุบันมีสินค้าให้เลือกตามปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสมตั้งแต่ 300 กก. จนถึง 450 กก. ที่ค่าการยุบตัว 7.5+2.5 ซม. Mortar (the combination of cement, sand and water) is typically used for floor topping and level adjustment. As well as using conventional placing techniques, our mortar can also be pumped.