คอนกรีตกันซึม

คอนกรีตกันซึม

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไป

เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีความทึบน้ำสูง มีค่าการซึมผ่านของน้ำต่ำตามมาตรฐาน DIN 1048 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ำมากกว่าคอนกรีตปกติ เช่น บ่อเก็บน้ำ สระน้ำ อาคารใต้ดิน พื้นดาดฟ้าของอาคาร เป็นต้น