อินทรีทรูกรีต คอนกรีตน้ำซึมผ่านได้

อินทรีทรูกรีต คอนกรีตน้ำซึมผ่านได้

คอนกรีตชนิดพิเศษ

เป็นคอนกรีตที่ออกแบบมาให้น้ำซึมผ่านได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดี ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวทางเดิน หรือลานจอดรถ ทำให้มีความปลอดภัย และสะดวกในการใช้งานมากขึ้น