อินทรีสปีดกรีต คอนกรีตงานจราจร

อินทรีสปีดกรีต คอนกรีตงานจราจร

คอนกรีตชนิดพิเศษ

เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติในการพัฒนากำลังอัดเร็วกว่าคอนกรีตปกติทั่วไป เหมาะสำหรับงานพื้นถนนที่ต้องการใช้งานภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ด้วยกำลังอัดตั้งแต่ 240-280 กก./ตร.ซม. (ก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์) INSEE SpeedCrete has faster setting time and develops much faster compressive strength in the early age when compared to normal concrete. It can achieve compressive strength of at least 240-280 ksc. by cube specimen in 8 and 24 hrs respectively.