อินทรีคอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย

อินทรีคอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย

คอนกรีตชนิดพิเศษ

คอนกรีตไหลเข้าแบบง่ายถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติความลื่นไหลสูง และมีการแยกตัวต่ำ เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีปริมาณเหล็กเสริมหนาแน่น โครงสร้างที่มีความหนาค่อนข้างน้อย และต้องการกำลังอัดสูง รวมทั้งต้องการความสามารถในการทำงานได้สูงกว่าคอนกรีตปกติเพื่อช่วยลดการเกิดโพรงที่บริเวณโครงสร้างเมื่อถอดแบบ