อินทรีฟรีซกรีต คอนกรีตห้องเย็น

อินทรีฟรีซกรีต คอนกรีตห้องเย็น

คอนกรีตชนิดพิเศษ

ถูกออกแบบสำหรับโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันอยู่สม่ำเสมอ โดยจะป้องกันความเสียหายของเนื้อคอนกรีตจากการขยายตัวของน้ำ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเพิ่มมากขึ้น เมื่อน้ำมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งในเนื้อคอนกรีต โดยการเพิ่มปริมาณฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต