คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะขนาดเล็ก

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไป

เป็นคอนกรีตเพื่องานเทเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ถูกออกแบบมาให้มีค่าความยุบตัว และอายุการใช้งานคอนกรีตที่เหมาะสม และไม่แยกตัว ขณะเทคอนกรีตที่ค่ากำลังอัดตามที่ลูกค้าต้องการ