อินทรีคอนกรีตทนดินเค็ม

อินทรีคอนกรีตทนดินเค็ม

คอนกรีตชนิดพิเศษ

คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับดินเค็ม โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งในดินเค็มนั้นจะมีเกลือที่อยู่ในรูปของโซเดียมคลอไรด์และซัลเฟตที่สามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหาย