ทรายละเอียด

ทรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ทราย

เป็นทรายที่ผ่านการล้างและร่อนคัดแยกขนาด เพื่อให้ได้ทรายที่มีค่าโมดูลัสความละเอียดอยู่ในช่วง 1.2-2.1 ปริมาณฝุ่นต่ำกว่า 3% และความชื้นไม่เกิน 8% เหมาะสำหรับงานมอร์ตาร์ และอิฐมวลเบา

ขนาดคละของทรายละเอียด
(มาตรฐาน มอก.1776-2542)

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน
ร้อยละที่ผ่านตะแกรง (%)
3/8” (9.5 mm.)
100
#4 (4.75 mm.)
95 - 100
#8 (2.36 mm.)
80 - 100
#16 (1.18 mm.)
70 - 100
#30 (0.6 mm.)
55 - 100
#50 (0.3 mm.)
5 - 75
#100 (0.15 mm.)
0 - 20
ค่าโมดูลัสความละเอียด
1.2 - 2.1
ปริมาณฝุ่น
< 3.0%
ค่าความถ่วงจำเพาะ
2.60 - 2.62
สารอินทรีย์เจือปน
Standard Color No.1
การใช้งาน
ใช้สำหรับงานผลิตอิฐมวลเบา และงานฉาบทั่วไป