คอนกรีตต้านทานซัลเฟต

คอนกรีตต้านทานซัลเฟต

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไป

คอนกรีตต้านทานซัลเฟตถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานโครงสร้างที่ต้องทนทานต่อซัลเฟตโดยเฉพาะ ใช้ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่ำกว่า 0.50 ตามมาตรฐาน ACI 201.2R Durable Concrete เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีการซึมผ่านของน้ำและสารเคมีต่ำ เลือกใช้สัดส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิด Secondary Enttringite และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ อันเป็นผลให้เกิดแมกนีเซียมซิลิเกตไฮเดรท ซึ่งจะทำให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหายได้ และยังเลือกใช้วัสดุผสมคอนกรีตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ASTM C33 กำหนด