คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะขนาดใหญ่

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะขนาดใหญ่

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไป

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะขนาดใหญ่ เนื้อคอนกรีตถูกออกแบบมาให้มีค่าความยุบตัวสูง และไม่แยกตัวขณะเทคอนกรีต นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีอายุการใช้งานที่นานกว่าคอนกรีตปกติ เพื่อความมั่นใจได้ว่าเสาเข็มเจาะใหญ่แต่ละต้นจะมีคุณภาพดีตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบงาน