อินทรีคอนกรีตรับแรงเร็ว

อินทรีคอนกรีตรับแรงเร็ว

คอนกรีตชนิดพิเศษ

เป็นคอนกรีตที่ถูกพัฒนาเพื่องานที่ต้องการกำลังอัดที่กำหนดในช่วงระยะสั้น สามารถพัฒนากำลังอัดได้ตามค่าที่ต้องการภายในระยะเวลา 8-24 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า 28 วัน ใช้สำหรับงานที่ต้องการใช้งานเร็ว INSEE High Early Strength Concrete has been developed for structures that must gain compressive strength in a very short period of time. It is suitable for structures that must be operational within a short period of time after finishing, such as pre-cast industries so that it can achieve a specified amount of compressive strength within 8 – 24 hours.