อินทรีมารีนคอนกรีต คอนกรีตต้านคลอไรด์

อินทรีมารีนคอนกรีต คอนกรีตต้านคลอไรด์

คอนกรีตชนิดพิเศษ

คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับโครงสร้างที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งคลอไรด์สามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับเหล็กเสริมจนเป็นสนิมได้ และเมื่อเหล็กเสริมเป็นสนิมจะเกิดการขยายตัว และทำให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหาย INSEE Marine Concrete has been designed to be used in structures that are often exposed to seawater or in structures that are located in coastal areas. The typical damage in concrete caused by seawater is the corrosion and rust on the steel reinforcement. When the steel reinforcement is covered in rust, its volume increases and expands, thus, causing the concrete to crack.