อินทรีแมทกรีต คอนกรีตความร้อนต่ำ

อินทรีแมทกรีต คอนกรีตความร้อนต่ำ

คอนกรีตชนิดพิเศษ

เป็นคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีความหนามากกว่า 0.90 เมตร ขึ้นไป โดยการเลือกใช้วัสดุ และสัดส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อลดความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น ป้องกันปัญหาการแตกร้าวที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีตจากความแตกต่างของอุณหภูมิคอนกรีตภายในและภายนอก INSEE MatCrete has been designed in order to prevent thermal cracking, which is caused by the excessive amount of heat produced from the hydration reaction. It is suitable and recommended to be used in mass concrete where the depth is greater than 0.90 meter, such as dams, piers, foundation, etc.