หินเรียงเขื่อน

หินเรียงเขื่อน

ผลิตภัณฑ์หิน

เป็นหินที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ปราศจากส่วนประกอบของแร่ยิปซั่มแอนไฮไดรท์ หินดินดาน หินเนื้ออ่อน หรือหินผุ มีรูปร่างค่อนข้างกลม มีส่วนแบนเรียวน้อย ไม่มีรอยแตกร้าว หรือลักษณะอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าจะไม่ทนทานต่อการกัดเซาะ

คุณลักษณะของหินเรียงเขื่อน

ขนาดวัสดุ

ความหนาของแบบที่ระบุ

  20 cm 30 cm 50 cm 70 cm
ใหญ่กว่า 50 cm
 

>30%
ใหญ่กว่า 30 cm

<20% >50% >50%
ใหญ่กว่า 15 cm
>20% >60% >70% >70% 
ใหญ่กว่า 7 cm
>60% >80% >90% >90% 
เล็กกว่า 3 cm
<5% <5% <5%  
คุณสมบัติทางด้านความคงทนของวัสดุหินเรียงเขื่อน
ค่าความสึกหรอของหินโดยเครื่องลอสแองเจอลิส
<40%
ค่าความถ่วงจำเพาะ 
>2.65
ค่าความคงทนของมวลรวม
<12%
การใช้งาน
เหมาะสำหรับงานก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะแนวตลิ่งแม่น้ำ