ทรายหยาบชนิดพิเศษ

ทรายหยาบชนิดพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ทราย

เป็นทรายที่ผสมหินฝุ่นคัดขนาด 2 – 5 มิลลิเมตร ผ่านการล้างและร่อนคัดแยกขนาดเพื่อให้ได้ขนาดคละสม่ำเสมอ โดยกำหนดค่าโมดูลัสความละเอียดให้อยู่ในช่วง 2.3 – 3.1 ปริมาณฝุ่นต่ำกว่า 6% สะอาดปราศจากก้อนดินเหนียวและสารอินทรีย์เจือปน ควบคุมความชื้นไม่เกิน 8% มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTIM C33 เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในงานคอนกรีตทั่วไป

ขนาดคละของทรายหยาบ
ขนาดคละของทรายหยาบ (มาตรฐาน ASTM C33)

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน
ร้อยละที่ผ่านตะแกรง (%)
3/8” (9.5 mm.)
100
#4 (4.75 mm.)
95 - 100
#8 (2.36 mm.)
80 - 100
#16 (1.18 mm.)
50 - 85
#30 (0.6 mm.)
25 - 60
#50 (0.3 mm.)
5 - 30
#100 (0.15 mm.)
0 - 10
ค่าโมดูลัสความละเอียด
2.3 - 3.1
ปริมาณฝุ่น
<6.0%
ค่าความถ่วงจำเพาะ
2.60 - 2.62
สารอินทรีย์เจือปน
Standard Color No.1
การใช้งาน
ใช้สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป และมอร์ตาร์