คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปและคอนกรีตปั๊ม

คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปและคอนกรีตปั๊ม

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไป

คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปและคอนกรีตปั๊ม Conventional and Pumping Concrete เป็นคอนกรีตที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจากวัตถุดิบที่คัดคุณภาพตาม มาตรฐาน ASTM C33 คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและงานเทคอนกรีตที่ต้องใช้คอนกรีตปั๊ม เช่น อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกสูง งานถนน พื้นโรงงาน และลานจอดรถ ที่มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และค่าการพัฒนากำลังที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างโครงสร้างทั่วไป