อินทรีโพสท์กรีต คอนกรีตอัดแรง

อินทรีโพสท์กรีต คอนกรีตอัดแรง

คอนกรีตชนิดพิเศษ

คอนกรีตประเภทนี้ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการกำลังอัดในช่วงต้นสูง ในขณะที่ต้องคงคุณสมบัติที่ดีในด้านอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการทำงานได้ ระยะเวลาการก่อตัว คอนกรีตชนิดนี้เหมาะสมกับงานคอนกรีตอัดแรงประเภท Post-tension ที่ต้องการกำลังอัดเพื่อการอัดแรงที่อายุ 3 วัน หรือที่อายุตามที่ลูกค้ากำหนด การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตประเภทนี้ จำเป็นต้องมีการพัฒนากำลังอัดในช่วงอายุ 3 - 7 วัน ที่สูงกว่าคอนกรีตปกติเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง This type of concrete is able to develop its strength rapidly and at the same time able to maintain other essential properties, such as slump retention and setting time. Therefore, it is ideal to be utilized in post-tension work where the concrete must be able to withstand a significant amount of stress within 3 days (or at any other age specified by the customer) to accommodate the post-tension slab. The strength development in this kind of concrete requires high early strength in 3 - 7 days; therefore, its strength development rate is much higher.